Výhody kogenerace

Ekonomická úspora díky vysoké účinnosti

GENTEC-uspora-Gray

Kogenerační jednotky mají vysokou účinnost díky využití tepelné energie, která vzniká při výrobě elektrické energie a díky efektivnímu využití primárního paliva tak dochází ke značné finanční úspoře.

Výdělek prodejem přebytků energie

GENTEC-vydelek_prebytek-Gray

Pokud kogenerační jednotky vyrobí více než je provozovatel schopen spotřebovat, je možné přebytky dodat do rozvodové sítě nebo prodat smluvenému zákazníkovi a realizovat tak dodatečný finanční příjem.

Minimalizace nákladů na distribuci elektřiny

GENTEC-minimalizace_distribuce-Gray

Díky decentralizaci kogenerace a umístění kogenerační jednotky na místě spotřeby energií odpadá část nákladů na distribuci elektřiny případně tepla. Zároveň odpadají ztráty energie způsobené přenosem tepla.

Podpora kogenerace – KVET

GENTEC-KVET-Gray

Podpora KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) zvýhodňuje elektrickou energii z kogenerace. Přestože kogenerace může být výhodná i bez státem deklarované podpory KVET, provozovateli kogenerační jednotky umožňuje dosahovat lepší návratnosti kogenerace a kompenzovat poplatky na OZE, které musí každý spotřebitel elektrické energie platit.

Optimalizace výroby tepla a elektřiny

GENTEC-optimalizace-Gray

Uživatel může sám regulovat výrobu tepla a elektrické energie podle svých požadavků z místa spotřeby nebo pomocí dálkového řízení kogenerace. Generátor kogenerační jednotky navíc vylepšuje parametry elektrické sítě (eliminace vyšších harmonických z měničů solárních elektráren).

Energie pro případ nouze

GENTEC-energie-Gray

Pokud nastane tzv. Black-out funguje kogenerace jako záložní zdroj zajišťující dodávku energie a nehrozí tak přerušení dodávky elektřiny.

Teplo i chlad

GENTEC-teplo_chlad-Gray

V případě, že provozovatel kogenerační jednotky potřebuje během roku také chlazení pro technologické účely nebo klimatizaci, je možné do modulu kogenerační jednotky zapojit absorpční chladicí jednotku a z kogenerace se tak stává trigenerace.

Čisté svědomí díky ekologické výrobě

GENTEC-ekologie-Gray

Kogenerace vyrábí ekologicky díky až 40% úspoře paliva v kombinované výrobě elektřiny a tepla. Úspora paliva znamená také poměrově menší emise a dochází tak k multiplikaci ekologického efektu.