Optimalizace energetiky

V dnešní době jsou náklady na energie často diskutovaným tématem. Pro drobné spotřebitele nebo subjekty veřejné správy jsou tyto náklady výrazným zatížením rozpočtu, pro podniky pak vysoké ceny energií představují ztrátu konkurenceschopnosti. Při jednání se zákazníky přitom často zjišťujeme, že svou energetiku již dlouhou dobu neoptimalizovali a nedošlo k žádným nebo jen malým opatřením vedoucích ke snížení nákladů na energie.

Našim zákazníkům nabízíme veškeré služby spojené s přípravou a realizací instalace kogenerační jednotky. Cílem je zvýšení efektivity jejich energetiky vedoucí k výrazné úspoře nákladů na energie. Zajistíme veškeré služby a připravíme celý projekt instalace KGJ ‚na klíč‘, tak aby zákazník musel vynaložit minimum čas a energie (tu se Vám opravdu snažíme šetřit, kde se dá).

Amper generation Amper savings Innogy BIOM Autoklastr

Poradenská činnost spojená s optimalizací efektivity Vaší energetiky

GENTEC-poradenstvi-Gray

Výpočet výhodnosti využití kogenerace či volba optimálního výkonu není jednoduchá činnost. Stejně tak jako se zorientovat v legislativě spojené s pořízením a provozem kogeneračních jednotek. Proto rádi využijeme svých zkušeností a pomůžeme vám v této oblasti, pokud o to budete mít zájem.

Kontakt

Zajištění financování projektů zefektivnění Vaší energetiky

GENTEC-financovani-Gray

Zásadním bodem je samozřejmě financování investice do energetiky. V této oblasti jsme schopni jednak poradit, ale také pomoci s materiály potřebnými k získání optimálního financování vaší investice.

Zajištění energetických auditů

GENTEC-audit-Gray

Energetický audit může být v některých případech nezbytný. Pomůžeme vám se v takové situaci zorientovat a společně vybereme nejvhodnější řešení.

Kontakt

Výroba a dodávka kogenerační nebo trigenerační jednotky dle Vašich potřeb a požadavků

GENTEC-dodavka-Gray

V návaznosti na vaše potřeby a možnosti vám vyrobíme kogenerační či trigenerační jednotku i s případnými úpravami na míru.

Kompletní instalace kogenerační nebo trigenerační jednotky a uvedení do provozu

GENTEC-instalace-Gray

Zákazníkům nabízíme kompletní realizaci instalace KGJ a napojení do jejich stávající energetiky. Zákazníkům jejich kogenerační jednotku zprovozníme. Při spouštění je kogenerační jednotka nastavena tak, aby byl její provoz optimální vzhledem k požadavkům provozu energetiky zákazníka.

Poprodejní servis a pravidelné technické údržby kogenerační nebo trigenerační jednotky

GENTEC-servis-Gray

S uvedením do provozu je nutné začít se servisními pracemi a pravidelnou údržbou. Tyto služby vám poskytnou naši vyškolení technici a zajistíme tak, že budete moci svoji novou jednotku nerušeně využívat dlouhé roky.

Součástí našich služeb je i zajištění provozu kogenerační jednotky a celé energetiky zákazníka. Spolehlivý servis chápeme jako nezbytnou samozřejmost a v tomto ohledu nabízíme zákazníkovi kvalitní služby a dohled v rámci našeho dispečerského střediska 24/7.

Kontakt