Možnosti využití
kogenerace

Papírenský a chemický průmysl

Kogenerační jednotka vyrobí část potřebného tepla, které je pak doplněno o tepelnou energii například z vyvíječe páry, tak aby byly splněny požadavky zákazníka. Vzhledem ke stálému a vysokému odběru tepla i elektrické energie během roku je ekonomická úspora obrovská. Nezávislost na externích dodavatelích navíc přináší zajištění plynulosti provozu v případě black-outu.

Strojírenský průmysl

Správně navržená kogenerační jednotka i v případě, že podniky nemají stabilní celoroční spotřebu tepla, přináší zákazníkům značnou úsporu i při běhu během osmi měsíců v chladnějších ročních obdobích, kdy je teplo potřeba k vytápění a ohřevu TUV. Ekonomická úspora se v takovém režimu může pohybovat až v řádech milionů korun ročně podle velikosti provozu

Potravinářský průmysl

V potravinářské výrobě bývá velká spotřeba technologického tepla. Spolu s tím je tato výroba náročná také na spotřebu elektrické energie a proto jsou kogenerační jednotky vhodným způsobem jak snížit náklady v těchto provozech a zároveň snížit emisní stopu výrobků.

Zemědělský průmysl

Díky živočišnému odpadu, které tyto podniky generují, je možné prostřednictvím anaerobní digesce vyrábět bioplyn přímo v místě výroby. Podniky využívající bioplynové kogenerační jednotky si tak mohou zajistit energetickou samostatnost a výrazně zefektivnit hospodárnost podniku. Veškerá energie je navíc vyráběna ekologicky čistou cestou.

Komunální výtopny

Kogenerační jednotky jsou vhodným zdrojem energií také pro velké bytové domy, sídliště, vesnice a městské části. Spotřeba tepla je zde zpravidla během roku nestabilní a během topné sezóny roste. Zpravidla bývají kogenerační jednotky projektovány tak, aby vyrobené teplo postačilo k pokrytí odběru mimo topnou sezonu, to znamená přibližně na úrovni výkonu 25-35% maximálního potřebného výkonu. Tzv. špičkové teplo je pak dodáváno z dalších zdrojů, jako jsou plynové kotle, tepelná čerpadla a jiné. Taková konfigurace umožní uživateli kogenerační jednotky využít efektivně a dosáhnout ekonomických úspor.

Ubytovací zařízení

Ubytovací zřízení, o kapacitě přibližně 50 lůžek a více zpravidla mají v otopném období dostatečnou potřebu tepla pro vytápění a v letním naopak spotřebovávají chlad pro klimatizaci a celoročně je zde stálá spotřeba TUV. Také potřeba elektřiny, je zejména u větších ubytovacích zařízení poměrně velká a kogenerační jednotky jim tak mohou náklady na tyto energie razantně snížit. Výhodou z hlediska vyváženosti spotřeby energií je i to, pokud mají hotely vlastní prádelny, mandlovny, wellness centra, nebo restauraci.

Nemocnice a polikliniky, domovy důchodců, ústavy sociální péče

Zařízení jako nemocnice mají spotřebu elektrické energie tepla vysokou. Potřeba je navíc rovnoměrná během dne i roku. V letním období je pak na některých odděleních potřeba také chlazení v podobě klimatizace – to je možné zajistit instalací trigenerace - kogenerační jednotky spojené s absorpční jednotkou. V nemocnicích je víc než kde jinde potřeba kvalitní a nepřetržité dodávky elektrické energie a proto se zde snad nejvíce uplatní výhoda kogenerační jednotky, která je vybavená synchronním generátorem umožňující výrobu elektrické energie v ostrovním provozu v případě energetického black-outu.

Plavecké bazény, aquaparky, lázeňská zařízení, wellness centra

Potřeba elektrické energie i tepla je poměrně stabilní v průběhu celého roku. Tepelná energie je potřebné pro ohřev vody v bazénu, ve sprchách, pro vytápění prostor včetně saun a vířivek. Elektrická energie se využívá pro osvětlení, pohon čerpadel a služby netechnického charakteru. Tyto areály bývají často dotovány z městských pokladen, a proto může instalace kogenerační jednotky pomoci právě městským rozpočtům, ale také všem ostatním provozovatelům těchto zařízení. Správně navržené kogenerační jednotky mohou přinést úsporu až v řádech desítek procent.

Administrativní, logistická, obchodní centra a sklady

Tyto typy objektů mají celoročně velký odběr elektrické energie. Zároveň náklady na vytápění během topné sezóny a chlazení mimo ní jsou vysoké. Zpravidla jsou již vybudované rozvody tepla i chladu a proto v případě instalace kogenerační jednotky jsou potřeba jen minimální náklady na úpravu prostor. Tyto faktory řadí obchodní a administrativní centra k nejvhodnějším místům instalace kogenerační jednotky. Instalací KGJ tak tyto objekty získávají díky nejnižším možným nákladům na energie konkurenční náskok a stávají se pro nájemce atraktivnějšími.