Inteligentní systémy a monitoring

  • Řídicí systém kogenerační jednotky zajišťuje její plně automatický provoz včetně plynulého fázování k elektrické síti.
  • Dálkový monitoring umožňuje provozovateli kontrolu provozních parametrů kogeneračních jednotek z jednoho místa nebo z místa pobytu dozorčí osoby.
  • Kogenerační jednotka může být spuštěna a zastavena ručně zásahem provozovatele nebo na základě povelu z řídicího systému vlivem změny dozorovaného parametru (výpadek elektrické sítě, pokles teploty, překročení odebíraného výkonu).
  • Hlášení poruchových stavů kogenerační jednotky nebo nutnosti zásahu obsluhy pomocí sítí Ethernet, GSM. V případě nutnosti výjezdu tak servisní technik již zná závadu a na místo přijíždí v krátké době s potřebným vybavením a náhradními díly.