Co je kogenerace

Kogenerace je kombinovaná výroba tepla a elektřiny

Při výrobě elektrické energie vzniká v kogenerační jednotce současně teplo.

Díky kombinované výrobě tepla a elektřiny kogenerační jednotky zužitkují energii z paliva s minimálními ztrátami a navíc s velmi nízkou úrovní emisí.

Vyrobená elektrická i tepelná energie jsou v kogeneraci efektivně využity a vzniká tak energetická a ekonomická úspora oproti běžným zdrojům.

Kogenerace je vysoce účinná

Celková účinnost
cca 90%
účinnost až
Účinnost výroby
elektrické energie
cca 40%
+
95%
Účinnost výroby
tepelné energie
cca 50%
zapojením dalších
technologií

Kogenerace a decentralizace

Schémna decentralizace

Kogenerační jednotky vyrábějí elektrickou energii a teplo přímo v místě spotřeby

Schémna decentralizace

Odpadají energetické ztráty způsobené přenosem a distribucí.

90 % ÚČINNOST 0,5 kW 1 kW 0,4 kW úspora0,88 kW ) ( ÚSPORANA PALIVU AŽ 47 % TEPLO KOGENERAČNÍJEDNOTKA ELEKTŘINA ÚČINNOST 90 % ÚČINNOST 30 % 10 % ZTRÁTY 48 % CELKOVÁÚČINNOST 70 % ZTRÁTY 0,55 kW 1,33 kW 0,5 kW 0,4 kW celkem1,88 kW ) ( PLYNOVÝ KOTEL ELEKTRÁRNA POUZE TEPLO POUZE ELEKTŘINA 90 % ÚČINNOST ÚSPORANA PALIVU AŽ 47 % TEPLO KOGENERAČNÍJEDNOTKA ELEKTŘINA ÚČINNOST 90 % ÚČINNOST 30 % 10 % ZTRÁTY 48 % CELKOVÁÚČINNOST 70 % ZTRÁTY PLYNOVÝ KOTEL ELEKTRÁRNA 90 % ÚČINNOST ÚSPORANA PALIVU AŽ 47 % TEPLO KOGENERAČNÍJEDNOTKA ELEKTŘINA ÚČINNOST 90 % ÚČINNOST 30 % 10 % ZTRÁTY 48 % CELKOVÁÚČINNOST 70 % ZTRÁTY PLYNOVÝ KOTEL ELEKTRÁRNA TEPLO ELEKTŘINA 90 % ÚČINNOST ÚSPORANA PALIVU AŽ 47 % TEPLO KOGENERAČNÍJEDNOTKA ELEKTŘINA ÚČINNOST 90 % ÚČINNOST 30 % 48 % CELKOVÁÚČINNOST PLYNOVÝ KOTEL ELEKTRÁRNA TEPLO ELEKTŘINA

Kogenerační jednotka

Kogenerační jednotku obvykle tvoří pístový spalovací motor na zemní plyn a synchronní generátor na výrobu elektrické energie. Dalšími částmi kogenerační jednotky jsou tepelné moduly a elektrický rozvaděč. Soustavu kogenerační jednotky je možné doplnit o absorpční chladicí jednotku a pak se z kogenerace stává trigenerace – tedy kombinovaná výroba elektřiny, tepla a chladu. Kogenerační jednotky jsou high-tech technologie řízené sofistikovanými řídicími systémy, které zajišťují efektivní fungování celého energetického systému provozovatele kogenerační jednotky. Celý modul kogenerační jednotky je pak usazen na nosném rámu a dodáván v provedeních bez kapoty, s kapotou nebo v kontejneru.

Proces přeměny energie z paliva probíhá v rámci kogenerační jednotky tak, že je nejprve využita vysokopotenciální tepelná energie (pracovní látka má vysokou teplotu - spalovací) k vykonání práce (spalovací motor kogenerační jednotky roztočí generátor pro výrobu elektrické energie) a teprve potom se pracovní látka o nižší teplotě (chladící voda motoru a horké spaliny z kogenerační jednotky) využije pro efektivní využití tepelné energie. Teplota z chladící vody motoru je předána v kogenerační jednotce do teplovodního okruhu. Další zvýšení efektivity kogenerační jednotky je možné dosáhnout pomocí využití výfukových spalin z motoru. Kogenerační jednotka tak vyrábí levně elektrickou energii a zároveň dodává teplo v parametrech pro teplovodní vytápění.